DFS Database corruption recovery

DFS replikasyonu veri tabanında bir bozulma tespit eder ise bunu hemen onarız ve replikasyon trafiğinin bundan etkilenmesine izin vermez.

Bundan önceki sürümlerde ise ver tabanı bozulduğunda siliniyor ve “nonauthoritative initial sync” dediğimiz süreç başlıyordu. Bu da tabiki bir takım dosya çakışmaları ve benzeri sorunları beraberinde getirmekteydi.