seri port

Com port diye de geçer. Artık çoğu bilgisayarda bulunmamaktadır. Elektronikte cihaz haberleşme işleri uğraşanların olmazsa olmazı. USB seri porta çeviriciler artık daha yaygın kullanılmakta ama emulasyon yaptığından bazı uygulamalarda insanı çıldırtabilmektedir. Veri haberleşmesi yanlış hatırlamıyorsam 2 kablo üzerinden gitmektedir. Dolayısıyla veri alışverişi için hiz yani baud rate önemlidir.