outlook online mode

Exchange Server olan bir ortamda, outlook programı MAPI client olarak exchange server' a bağlanıyor ise, iki farklı şekilde bağlantı kurabilir.

bunlardan birisi online, diğeri ise cache mode' dur.

online mode, outlook programının kullanıcıya sunduğu tüm mailleri aslında exchange server üzerindeki posta kutusundan gerçek zamanlı olarak çekip göstermesidir. Yani sizin yaptığınız tüm hareketler aslında exchange server sunucu disklerinde gerçekleşir. Bu sunucu üzerinde ciddi bir persormans sorununa neden olabileceği için genellikle çok tercih edilmez.

cache mode ise, bir exchange server' a bağlantı kurduktan sonra ilk olarak sunucu üzerindeki posta kutusunun tamamını lokal disk' e indirir. Yani sunucu üzerindeki maillerin bir kopyasını istemci makineye ost uzantılı olarak kayıt eder ( pst değil ). Bu sayede arama, açma, silme ve benzeri tüm işlemler kullanıcı lokal diskinde gerçekleşir. Bu nedenle daha çok şirketlerde bu şekilde bir kullanım yaygındır.

Cache mode ile çalışan bir kullanıcı, exchange server kapanıp açılsa bile bundan çok ciddi etkilenmez, hala maillerini görmeye devam edebilir. En fazla o anda mail alamaz ve gönderemez.

Ancak online mode çalışan bir outlook exchange bağlantısını kaybettiği anda kapanır.

Peki, yukarıdaki mantık ile hangi durumlarda online mode gereklidir?

Terminal server gibi, bir kullanıcının sürekli olarak farklı makinelerde oturum açtığı senaryolarda her kullanıcı posta kutusunun terminal server disklerine indirilmesi istenilen bir durum değildir.

Birden çok terminal server olmasa bile tek bir makine için düşünürsek, 80 kullanıcı olsun, cache mode ayarlarsanız o makinede 80 kişi mail kopyasını tutuar.

Bu tür senaryolarda online mode tercih edilir.