Linq to SQL

Linq to SQL Programlama dilinde kullanılan veri tabanında yapabileceğimiz sorgu, ekleme, güncelleme, silme, düzenleme gibi işlemleri yaptığımız yapıdır.

Ekleme , Silme, Güncelleme vb. İşlemlere Kod olarak örnek verecek olursak ;

kaydet işleminde;

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            LinqToSqlTablomuz tablomuz_ile_baglanti = new LinqToSqlTablomuz();

            tablomuz_ile_baglanti.adi = textBox1.Text;
            tablomuz_ile_baglanti.soyadi = textBox2.Text;
            tablomuz_ile_baglanti.sinifi = textBox3.Text;

            sqlbaglanti.LinqToSqlTablomuzs.InsertOnSubmit(tablomuz_ile_baglanti);
            sqlbaglanti.SubmitChanges();
            var eklemeyi_goster = from x in sqlbaglanti.LinqToSqlTablomuzs
                                  select x;
            dataGridView1.DataSource = eklemeyi_goster;  
        }

 

_____________________________________________________________

düzenle işleminde;

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            LinqToSqlTablomuz guncelle = (from c in sqlbaglanti.LinqToSqlTablomuzs
                                       where c.id == Int32.Parse(textBox4.Text)
                                       select c).SingleOrDefault();

            guncelle.adi = textBox1.Text;
            guncelle.soyadi = textBox2.Text;
            guncelle.sinifi = textBox3.Text;


            var eklemeyi_goster = from x in sqlbaglanti.LinqToSqlTablomuzs
                                  select x;
            dataGridView1.DataSource = eklemeyi_goster;
           
            textBox2.Text = "";
        }

 

_____________________________________________________________

Silme İşleminde;

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            LinqToSqlTablomuz silinecek = (from kisi in sqlbaglanti.LinqToSqlTablomuzs
                                        where kisi.id == Int32.Parse(textBox4.Text)
                                        select kisi).SingleOrDefault();

            sqlbaglanti.LinqToSqlTablomuzs.DeleteOnSubmit(silinecek);
            sqlbaglanti.SubmitChanges();

            var ListeyeSorguCek = from x in sqlbaglanti.LinqToSqlTablomuzs
                                  select x;
            dataGridView1.DataSource = ListeyeSorguCek;

            textBox4.Text = "";
            textBox1.Text = "";
            textBox2.Text = "";
            textBox3.Text = "";
        }

_____________________________________________________________

Linq to sql yapısı ile görüldüğü üzere win apllication ve web formlarda rahatlıkla işlem yapabilirsiniz.