Exchange Server Managed Availability

Prob Engine – Sunucudan veri toplar

Monitor – İzleme Bileşeni ise elde edilen verileri karşılaştırarak bir anormallik olup olmadığına karar verir.

Responder ( Recover ) – Monitor edilen verilerde bir sorun tespit edilir ise bu durumda Responder devreye girer ve sırası ile servisi kurtarmak için aksiyon alır

Application Pool Restart

Services Restart

Server Restart

Eğer hala sorun devam ediyor ise sunucuyu istek almayacak şekilde kapatır.

Eğer bunlar sorunu çözmez ise loglarda bu bize bilgi olarak sunulur.

Bundan önceki mimaride her sunucuda çalışan SCOM agentları verileri merkesi SCOM sunucusuna gönderiyor, veriler burada toplanıyor, işleniyor ve sonuçta sorun olup olmadığı noktasında bilgilendirme yapılıyordu, bu yeni mimaride ise sistem farklı. Bunun en büyük nedeni eski mimaride eğer yapınız büyük ve karmaşık ise sorunların tespit edilmesi zaman alabilmekteydi.

Bu yeni mimaride ise her bir sunucu SCOM tarafına bir bilgi göndermeden önce kendi ölçümlerini yapıyor, bunları inceliyor gerekli ise aksiyon alıyor ve son noktada yöneticiye bilgi veriyor.