sorting

veriler ile düzenleme sıralama gibi işlemler yapılmak istendiğinde kullandığım bir uygulama

algoritması için;

bkz : http://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_algorithm

Linux işletim sistemi komut satırından örnek verilecek olursam;

[root@kallavi ~]# cat numbers 

1

12

43

4

22

 

[root@kallavi ~]# sort numbers 

1

12

22

4

43

 

[root@kallavi ~]# sort -n numbers 

1

4

12

22

43

 

daha fazla parametre ve kullanışlılık için

[root@kallavi ~]# man sort