IRQ (KESME) (Inrerrupt Request)

Bilgisayar işlemcisinin paralel iş yapması(aynı anda birçok donanım aygıtından gelen giden veri işleyişi) sırasında işlem yapılacak aygıtların işlemciye emir gönderirken kullandıkları hat olarak tanımlanabilir.

IRQ 0: Sistem saati. IRQ 1: Klavye
IRQ 2: Programlanabilir IRQ (Modemler, COM3 ve COM 4 portları)
IRQ 3: COM 2 portu (modemler, COM 4,ses ve ağ kartları, teyp yedekleme birimlerini hızlandıran kartlar)
IRO 4: COM 1 portu (modemler, COM 4, ses ve ağ kartları
,
,
,.. şeklinde devam edecektir.