ListBox Selected Index

Listbox web sitelerinde ya da programlarda genellikle seçenekleri daha önceden oluşturulmuş (alt alta seçenekler) liste halindeki kutuya denir. Bu kutu içerisindeki bir öğeyi seçtiğinizde, bu kutudaki her bir öğeye ait bir numara yani ID vardır. Listbox Selected Index bu seçimin yapıldığı numarayı bize verir. Programlama da kullanılır.