Smooth Streaming

Smooth Streaming Microsoft tarafından geliştirilen yeni video akış teknolojisidir.Geçmişte çoğu video akış teknolojileri RTSP protokolleri ile sağlanırken Smooth Streaming teknolojisi ile Http üzerinden yayın akışı sağlanmaktadır. İstemci tarafından istekte bulunulan medya dosyaları bir bütün olarak gönderilmek yerine kullanıcının Bandwidth ,CPU durumu alaniz edilerek ilgili kalitede ki yayın dosyalarının kullanıcıya gönderilmesidir.İstemci tarafından istenilen yayının kalitesi istemci bilgisayarının şartlarına göre değişebildiği gibi bağlı bulunduğu network bant genişliğine göre de değişebilmektedir. Smooth Streaming yayınlar farklı bant genişliklerine göre encode edilmektedir. Örneğin 300K,600K ,1000K ve 1500K . Kullanıcı bilgisayarı cpu ve network bant genişliğine göre hangi yayın kalitesini çekebileceğine kendi karar verir ve Media Streaming sunucudan ilgili  kalitedeki yayını ister.  Burda asıl maksat yayının akıcılığını sağlayıp bant genişliği yüksek olan kullanıcılara yüksek çözünürlükte yayın, bant genişliği düşük olan kullanıcılara düşük çözünürlükte yayın sunmak ve akıcılığı sağlamaktır. Kullanıcı bilgisayarında hangi kalitede yayını çekebileceğinin kararı Silverlight ile otomatik olarak yapılmaktadır. İlgili resimde yayın kalitesinin sunucu durumuna göre arttığını görmekteyiz.