Database availability

Bu kavram çok genel bir kavram olup aslında sözlük üyelerimiz sorduğu için yazılmıştır. Çünkü tek başına kullanılan bir kavram değildir. SQL için, Exchange Server için yada pek çok farklı veri tabanı içeren sistemler için kullanılabilir.

HA yani High Availability kavramı, yüksek erişilebilirlik, sistemlerin kesintisiz çalışması için bir takım alt yapı gereksinimlerinin karşılanması durumudur. Birden çok sunucu, veri diskleri, network, elektrik vs gibi herşeyi yedekleyerek kesintisiz sistemler sunabilirsiniz.

DA kavramıda bunun genel bir ismidir, yani veri tabanı tarafında kesintisiz bir yapıyı anlatmak için DA kavramı kullanılır.