SYSVOL

Active Directory Domain ortamında GPO ismini verdiğimiz ve istemci makineleri ile kullanıcı hesaplarını merkezi olarak yönetmemize imkan tanıyan bir takım ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeleri görüntülemek için biz GPMC ismini verdiğimiz temel bir konsol kullanırız. Veya gpedit.msc aracı ile de yerel ilkeleri görüntüleyebiliriz.

GPO dediğimiz yapı aslında iki temel bileşenden oluşur.

Group Policy Object = Group Policy Container + Group Policy Template

Group Policy Container, active directory veri tabanı içerisinde domain bölümünde bulunur ve siz bunu adsiedit veya dsa.msc gibi araçlar ile görebilirsiniz.

GPO şablonları ise DC makinelerde varsayılan olarak c:\windows\sysvol klasörü altında yer alır ve bir makineyi dc yaptığınız anda bu klasör paylaşıma açılır.

Bunun temel nedeni ise sizler Domain içerisindeki kullanıcı veya bilgisayarlara gpo atadığınız zaman bu bilgisayarlar veya kullanıcılar kendilerine atanılan bu GPO objelerinin içeriğini bu klasörden okurlar.

SYSVOL klasörü mutlaka NTFS bir dizinde olmalıdır, çünkü sadece okunabilen ancak yazılamayan yani paylaşım üzerinden değişiklik yapılamayan bir klasördür. malum eğer böyle olsa zaten kullanıcılar bu paylaşımdan girip GPO objelerini siler vey değiştirirdi.

Server 2008 ve sonrasında yani GPO objelerinin replikasyonu için FRS yerine DFSR kullandığınız zaman bu klasörün ismini aşağıdaki gibi görebilirsiniz

C:\Windows\SYSVOL_DFSR