replication latency

Üzerinde değişiklik yapılan DC nin bu değişikliği bir diğer DC ye gönderip gelen bilgiyi kendisi ile senkron etmesi olayının bitiş anına kadar geçen süreye Replication Latency denir. Bu süre zarfında replike olmayan sunucuda yaptığınız değişikliği göremeyebilirsiniz.

Notification Delay farklı bir kavram olup bunu karıştırmamak gereklidir.