avg. disk queue length

Windows Sunucu sistemlerinde veya diğer sistemlerde disk performansını takip etmek için kullanılan bir performans counter ( sayacı ) dır.

Teknik olarak formülü aşağıdaki gibidir

(Disk Transfers/sec) *( Disk sec/Transfer)

özet olarak bilgi vermek istersek, bu değer yükseliyor ise disk yazma okuma için çok fazla kuyruklama yapıyor bu da disk üzerinde ciddi performans sorunu var demektir.

Bu değerin düşük olması performansın iyi olması manasına gelir.