Digital Signature

PKI yapısının oturtulduğu Asimetrik anahtar mantalitesinin bir kullanım alanı da Sayısal İmza yöntemidir. Sayısal İmza (Digital Signature) eklendiği verinin yollayıcısını teyid eder. Bunun gerekliliği şöyle bir senaryoda daha net anlaşılabilir. Varsayalım ki resmi bir evrağı imzalamanız gerekmektedir. Böyle bir durumda ıslak imza dediğimiz yöntem ile yani elimizdeki kalem ile kendi el yazımızla evrağı imzalarız. Ve bu imza ile evraktaki bilginin tarafımızdan kabul edildiği anlamı taşıyacaktır. Bu işlemin e-devlet projesinde çerçevesinde bilgisayarınızın monitöründeki bir evrak için nasıl uygulanabileceği sorununu düşünecek olursanız digital signature çözümünüz olacaktır. Digital Signature çalışma sistemini şöyle izah edebiliriz; sadece size özel diye tanımlanan Private anahtarınız ile mesajın imzalanması ve karşı tarafında mesajı aldığında yine size ait Public anahtar ile mesajı kontrol edip mesajın size ait Private anahtar ile imzalandığını kontrol etmesidir.