DNS Round Robin

Round robin dns aynı domain için birden fazla A (Host) Record girilmesi yöntemi ile çalışmaktadır. Ve sistem gelen istekleri sunuculara paylaştırır. Aslında paylaştırma dediğimiz kesinlikle o anki yük durumuna vs bakılıp değil round robin algoritmasıyla yapmasıdır. Algoritma sunucuları sıraya dizip gelen isteği ilk sıradaki sunucuya gönderir ve o sunucuyu en arkaya gönderir. Böylelikle istekler sunuculara dağılmış olur. Sunucu o an çalışmıyor olsa bile istek gönderilir