SIP (Session Initiation Protocol)

SIP (Session Initiation Protocol) iki veya daha fazla katılımcı arasında bağlantı sağlayan bir ağ protokol'üdür. Katılımcılar arasında oturum açar ve sonlandırır veya varolan bağlantıya başka kullanıcıları da çağırabilir. Adını en çok hayatımıza giren Lync ile duyduk. Lync SIP'İ ses iletişim tarafında kullanır.