UNC (Universal Naming Convention)

Dünyada kullanılmakta olan tüm işletim sistemleri tarafından desteklenen, network kaynaklarına ulaşım yöntemidir. Windows'ta iki adet back slahs ile " \\ " network adresi ve paylaşım noktası verilerek ulaşım sağlanabilir. Unix ve Linux sistemlerde bu işlem tek slash ile " / " gerçekleştirilir.