Azure BLOB (Binary Large OBject)

 Windows Azure bizlere Cloud Storage Services sayesinde depolama alanı sağlamaktadır. Bu depolama alanı temelde bizlerin verilerinin ( video, fotoğraf, sıkıştırılmış dosyalar ve benzeri tüm dökümanlar ) internet üzerinden 7/24, işletim sistemi bağımsız erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Yani kendi disklerinizdeki verileri Azure üzerinde storage hesabınızdaki saklama alanına yerleştirmiş oluyorsunuz. İşte bulut üzerinde sakladığını her bir veriye BLOB objesi denmektedir. 

Bir nevi veri tabanında ( SQL vb benzeri ) tutamadığınız bulut üzerindeki dosyalarınızı BLOB olarak isimlendirebilirsiniz.