single point of failure SPOF

 Özellikle High Availability - Yüksek Erişilebilirlik  konusunda karşımıza çıkan bu kavram tek nokta hatası olarak bilinir. Yani sizler müşterilerinize veya kullanıcılarınıza sunduğunuz hizmetin kesintisiz olması için genellikle cluster sistemler kullanırsınız. Bu durumda iki veya daha fazla sunucu, birden fazla veri depolama diskleri, yedekli network ve benzeri tüm alt yapıyı hazırlarsınız. Ancak diyelimki her noktada yedeklediğiniz bu sistemin tek bir elektirik şebekesine bağlı olduğunu düşünün, bu durumda bu nokta yani elektirik bu sistem için SPOF olarak tanımlanır. Çünkü sunuculardan biri, network kablosu veya depolama aygıtında sorun dahi olsa bunların tamamını yedeklemenize rağmen elektirik noktasında bir yedeklilik olmadığı için elektiriklerin kesilmesi durumunda tüm yedekli çalışan alt yapı gidecektir. Bu nedenle HA konusularında özellikle SPOF olmamasına büyük dikkat edilir. Kimi zaman bu ayrı veri merkezlerinde sunucu tutmaya kadar ileri gidebilir.