claim
Server 2012 DAC ile hayatımıza giren Claim kelimesi aslında bir nesne için (çoğunlukla kullanıcı ve bilgisayar nesneleri için) nitelik (attribute, property) anlamı taşımaktadır. Örneğin bir kullanıcının muhasebe grubunda olması, telefonun 5555 olması, ofis adresinin İstanbul, yaşadığı ülkenin Türkiye, çalıştığı proje isminin "2013 yılı projesi" olması veya bir bilgisayarın ortamdaki NAP - Network Access Protection servisi için sağlıklı (health state) durumda olması gibi Dynamic Access Control mekanizmasında bu kullanıcı veya makineyi tanımlayacak bilgilere claim diyoruz.

Bir kimliğin tanımlanması için kullanılan bir özniteliktir. Örneğin bir kullanıcı kimliği için Active Directory UPN özniteliği gösterilebilir.