Dynamic VLAN

 Kullanıcı bazlı VLANtanımlama yöntemidir.Normalde VLAN'lar switchport üzerinde tanımlanır ve o porta bağlı cihaz ilgili vlan'a dahil edilir.Dynamic vlan tarafında switchportlar üzerinde vlan tanımı yapılmaz.Bunun yerine kullanıcı bilgilerine göre vlan tanımlaması yapacak radius server kullanılır.Kullanııcı bilgileri radius tarafından doğrulanır ve radius üzerinde yapılan tanıma göre VLAN ataması yapılır.