DHCP Superscope

 Windows DHCP server üzerinde ip dağitımı için scoplar oluşturulur.Scop'lar oluşturulurken,subnet mask için öngörülen 8,16 ve 24 bit dışında bir subnet belirlendiğinde,DHCP bu netwrokün subnetlere ayrılacağını anlar ve oluşturulan scope'u superscope olarak ayarlar.özetle default subnet mask dışında bir subnet mask kullanılan scoplara supercope denilir.Superscope içinde seçilen subnete göre alt scope'lar otomatik olarak oluşturulur.