virtual pc

Türkçe karşılığı sanal makine demektir. Fiziksel makinelerimizin üzerine yüklediğimiz sanallaştırma ürünleri sayesinde ( Hyper-V, ESX, Zen vb ) fiziksel bir makine üzerinde pek çok sanal makine açmamız mümkün hale gelmektedir.

Örneğin bir sunucu satın alıp buna server 2012 kurup, Hyper-V özelliğini aktif ettikten sonra Hyper-V konsolu üzerinden yeni sanal makineler açabilirsiniz.