Group Name Convention

Group hesaplarını organize ederken, verilen isimlerin group hesabının amacı ve kapsamı ile ilgili bilgi içeriyor olması da önemli konulardan biridir. Özellikle group sayısı arttıkça üyeliklerini ve hangi amaçla kullanıldıklarını anlamak zorlaşacaktır ki vereceğimiz isimler bu konuda bize yardımcı olacaktır.