Rendom.exe

Domainin adını değiştirmeyi sağlayan bir araçtır. Var olan bir domain için dns ve netbios adlarının değiştirilmesine ve böylece şirketlerin domain adlarını değiştirebilmelerine olanak sağlar. Örneğin; şirketin adı bir şekilde değişirse mevcut Active Directory yapısı artık kolayca değiştirilebilecektir. Domain rename özelliği yeni bir domain yaratıp mevcut objeleri yeni domaine taşımaktan daha efektif bir çözüm sağlar. Yeni domain aynı Globally Unique ID (GUID) ve domain için olan Security ID (SID) bilgisini kullanır.