defragmentation

Bu uygulama, disk üzerinde verinin daha düzenli tutulmasını, verinin daha hızlı okuma ve yazılmasını sağlamak amaçlı kullanılır.

Örneğin, büyük boyutlu bir oyun, film vb. gibi veriler, disk üzerine yazılırken farklı aralıklarda sektör sektör yazılmaktadır. Bu aralıklar nasıl oluşur?

Ardı ardına disk üzerine yazılan verinin arasından bazı verilerin silinmesiyle bu boşluk(ara) lar oluşmaktadır. Yeni yazılacak bu verilerde bu aralıklar kullanılarak yazılmaya başlayacağından verinin okuma ve yazma işlemi çok daha yavaşlayacaktır.

Bu durumda belli zaman aralıklarında disk üzerinde "defragmentation(birleştirme)" işlemi yapılması faydalı olacaktır.