data compression

Veri Sıkıştırma;

1948 Claude E. Shannon veri sıkıştırma teorisini ortaya çıkarttı. Bu teori ham verinin doğruluğu bozulmadan daha küçük boyutlara kadar sıkıştırılmasını sağlıyordu. Bunun sonrasında ileriki yıllarda birçok yeni algoritma ve sıkıştırma türleri ortaya çıktı.

İki tür veri sıkıştırma türü bulunur.

Satır sıkıştırma : Satır sıkıştırma daha normal veri temizleme işlemi yapılan birçok değişiklikler (güncellemeler) nedeniyle, veritabanları evreleme için uygundur.

Sayfa Sıkıştırma : Daha karmaşık bir tekniği kullanır.

Birçok dosya türünde(.jpeg) data compression tekniği uygulanır.