DIT (Directory Information Tree)

Dizin Bilgisi Ağacı olarak telafuz edilebilir.

LDAP ta bilgiler, DIT olarak bilinen bir ağaç yapısı şeklinde tutulur. Bu yapı tıpkı DNS sistemindeki ağaç yapısı şeklindedir.

---------------Direcrory Root------------------

------- c = us --------------------o = org------

o=IBM------o=transarc-----------------------