ntdsutil
Ntdsutil, Active Directory üzerinde bazı bakım işlemlerinin yapılmasını sağlar. Örneğin ; FSMO işlemlerinin kontrolü, veritabanının güncellenmesi, ntds.dit dosyasının başka bir diske taşınması  vb... 
Ntdsutil ile yapılabilecek Active Directory yönetim işlemleri :

  • Active Directory veritabanına bakım işlemlerini
  • Single master operation işlemlerini (FSMO) ve rollerin alınması
  • Application directory partition’ların yaratılması