virtual directory

Web servisinin bir özelliği olarak bilinen virtual directory terimi, sanal dizin olarak bilinir.

Örneğin bilgisayarınızda barındırdığınız bir web sitesini, internet kısmına açtığınızda C:\aaa\bbb\ccc\index.html gibi bir dizini internet kullanıcıs bilemeyecektir. Bu durumda www.abc.com adresini sanal dizininize yönlendirdiğinizde kullanıcı host edilen sitenin "C:\aaa\bbb\ccc\index.html" olduğunu bilmeden yoluna devam edecektir.