Server Database GUID (Invocation ID)

 Active Directory Domain Controller makinelerin veri tabanlarını temsil eden benzersiz kimlik numarasıdır. Görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

PS C:\Users\Administrator> repadmin /showrepl

 

Repadmin: running command /showrepl against full DC localhost

Default-First-Site-Name\COZUMPARKDC1

DSA Options: IS_GC

Site Options: (none)

DSA object GUID: 84222b67-8b9c-4e2f-b383-c3c88c06e257

DSA invocationID: 84222b67-8b9c-4e2f-b383-c3c88c06e257

Bu ID istisna durumlar dışında değişmez, bu şekilde USN bazlı replikasyon takibinde büyük önem taşımaktadır.
Bu ID nin değişmesi için aşağıdaki durumlardan biri olmalıdır.
 
1 – DB Restore
2 – SnapShot İşlemleri
3 – AD Veri tabanına application partition eklenmesi veya çıkartılması
 
Invocation ID normalde bir sanal sunucu diskinin kopyalanması sonra bir şekilde tekrar bunun kullanılması durumunda resetlenmez. Çünkü bu durumda aslında aynı diskin eski bir tarihteki versiyonuna dönmüş oluyoruz. Buradan yola çıkarak Snapshot içinde benzer bir durumun olmasını beklerken, snapshot işlemi sırasında yapılan değişiklik nedeni ile AD veri tabanı restore işlemi yapılmış gibi düşünülerek bu ID resetlenir. Bunun nedeni snapshot için kullanılan VSS agent, guest işletim sistemi üzerindeki VSS agent’ ı tetiklediği ve sanki bu writer kullanılmış gibi düşünüldüğü için böyle bir sorun yaşanmaktadır.