Server Object GUID DSA GUID

 Active Directory domain ortamlarında Domain controller makineleri temsil eden benzersiz numaralardır. Malum biz DC leri isim ile takip ederiz, bağlanırız vs, ama domain yapısı bu numaralar ile takip eder buna göre iletişim kurar. Bunun en temel sebebide DC leri istediğiniz gibi değişir ve bu değişikliği DNS yönetir, ancak replikasyonda esas olan bu GUID numarası olup bu numara değişmemektedir. Bu nedenle replikasyon bu GUID üzerine inşa edilmiştir.

Bir sunucunun DSA GUID numarasını görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

repadmin /showrepl

çıktı aşağıdaki gibidir ( örnek )

PS C:\Users\Administrator> repadmin /showrepl

 

Repadmin: running command /showrepl against full DC localhost

Default-First-Site-Name\COZUMPARKDC1

DSA Options: IS_GC

Site Options: (none)

DSA object GUID: 84222b67-8b9c-4e2f-b383-c3c88c06e257

DSA invocationID: 84222b67-8b9c-4e2f-b383-c3c88c06e257

DSA invocationID için bakınız