Ping Scan

 Kaynak bilgisayarın hedef bilgisayara tek bir ICMP Echo istek paketi göndereceği bu tarama türünde, IP adresi erişilebilir ve ICMP filtreleme bulunmadığı sürece, hedef makina ICMP Echo cevabı döndürecektir.

# nmap -sP hedef_ip

Eğer hedef bilgisayar erişilebilir değilse veya paket filtreliyici ICMP paketlerini filtreliyorsa, hedef bilgisayardan herhangi bir cevap dönmeyecektir.