Exchange Mailbox Replication Service

Exchange Server 2010 SP1 bir sistemde forestlar arasında veya Cloud sisteme bir mailbox taşımak isterseniz öncelikle CAS Server Rolü üzerinde MRSProxy özelliğini "Enable" yapmalıyız. Bunun için her bir CAS sunucusu içerisinde bulunan web.config dosyasında elle bir değişiklik yapmak zorundayız.

“C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\exchweb\ews”

 

Bu dosyanın “MRSProxy” bölümü ile ilgili içeriği ise aşağıdaki gibidir;

<!-- Mailbox Replication Proxy Service configuration -->

                <MRSProxyConfiguration

     IsEnabled="false"

     MaxMRSConnections="100"

     DataImportTimeout="00:01:00" />

</configuration>

 

Oysaki Exchange Server 2010 SP2 ile beraber iki yeni cmdlets gelmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir

 

New-WebServicesVirtualDirectory

Set-WebServicesVirtualDirectory

 

Bu komut setleri sayesinde artık web.config içerisinde MRSProxyEnabled ve MaxMRSProxyConnections değerlerini değiştirmemize gerek yoktur.

 

Aşağıdaki komut seti ile bu değişikliği yapabilirsiniz

 

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "EWS (Default Web Site)" -MRSProxyEnabled $true -MRSMaxConnections 50

 

Yukarıdaki komutun açıklaması, Exchange Web Services (EWS) default Web site üzerinde MRSProxy özelliğini açılması ve eş zamanlı olarak maksimum 50 kullanıcının kabul edilmesini sağlar. ( Varsayılan olarak bu değer 100 dür )

 

Version 14.2 (Build 247.5) versiyonu için komut aşağıdaki gibidir

 

 

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "EWS (Default Web Site)" -MRSProxyEnabled $true -MRSProxyMaxConnections 50