Link Aggregation
Switchler arası bağlantılarda birden fazla porttan bağlantı yapıldığında loop meydana gelir.Ancak link aggregation kullanılarak iki port tek port gibi gösterilir ve hat yedekliliği sağlanabilir.Birleştirilen portlardan bir tanesi aktif diğeri pasif olarak bekler.Olası fail durumlarında pasif port aktifleşir ve hat  yedekliliği sağlanmış olur.