AAA - Authentication, Authorization, Accounting


Layer 2 güvenlik terimidir.

Authentication (Doğrulama) : Aktif cihazlarda, bir cihaz yada kullanıcı kimliğinin onaylanmasıdır.
Authorization (Yetkilendirme)  : Kullanici ya da gruplara sisteme, programa veya network'e erişim hakkının verilmesidir.
Accounting (Aktivitelerin izlenmesi) : Herhangi bir problem durumunda kullanıcı aktivitelerinin izlenmesidir.