AvailableNewMailboxSpace

Exchange Server mailbox veri tabanı aslında baktığınız zaman yer ihtiyacı oldukça büyüyen bir edb dosyasıdır. Yani diskiniz 100GB lık ve şu anda edb dosyanız ise 20gb ise teknik olarak 80gb daha büyür ve sonra yer kalmadığı için dismount olur. Ancak aşağıdaki komut ile db ler için bilgi alırken gözünüze "AvailableNewMailboxSpace" gibi bir kavram çıkar

 

Get-MailboxDatabase -Status | ft name,databasesize,availablenewmailboxspace

 

Name                                    DatabaseSize                            AvailableNewMailboxSpace
----                                            ------------                            ------------------------

MDB01                                 30.76 GB (33,026,539,520 bytes)         265 MB (277,905,408 bytes)

 

Buradaki AvailableNewMailboxSpace aslında edb dosyasının büyümeden önce kullanabileceği boş alanı ifade eder. Exchange Server 2010 da online bakım işlemleri sayesinde silinen maillerden kazanılan yerler tekrar kullanılır ve bu değerde aslında edb dosyasının büyümeden önce kullanabileceği boş alanı göstermektedir.