SampleDCCloneConfig xml

Windows Server 2012 ile beraber gelen VDC clone özelliğinde kullanılan bir XML dosyasıdır. Bu dosya sayesinde klonlanacak Domain Controller' a ait bilgileri girebiliyoruz.

 

Bu dosya her windows server 20102 DC sunucusunda c:\windows\system32 altında yer alır. Biz klonlanacak bir DC içerisindeki bu dosyayı açıyoruz ve c:\windows\ntds altında ismi DCCloneConfig.xml olacak şekilde kayıt ediyoruz.

 

İçeriğine ise klonlanacak olan DC' nin isim, site ve ip ayarları gibi temel ayarlarını giriyoruz.

 

 

Örnek bir DCCloneConfig dosyası aşağıdaki gibidir

 

 

<?xml version="1.0"?>
<d3c:DCCloneConfig xmlns:d3c="uri:microsoft.com:schemas:DCCloneConfig">
<ComputerName>CloneDC01</ComputerName>
<SiteName>Default-First-Site-Name</SiteName>
 <IPSettings>
<IPv4Settings>
 <StaticSettings>
<Address>192.168.100.200</Address>
 <SubnetMask>255.255.255.0</SubnetMask>
<DefaultGateway></DefaultGateway>
<DNSResolver>192.168.100.100</DNSResolver>
 <DNSResolver>127.0.0.1</DNSResolver>
</StaticSettings>
</IPv4Settings>
 <IPv6Settings>
 <StaticSettings>
 <DNSResolver></DNSResolver>
<DNSResolver></DNSResolver>
 <DNSResolver></DNSResolver>
 <DNSResolver></DNSResolver>
</StaticSettings>
</IPv6Settings>
</IPSettings>
</d3c:DCCloneConfig>

 

 

Daha fazla bilgi için

 

http://www.cozumpark.com/blogs/windows_server/archive/2012/04/22/windows-server-2012-ile-virtual-domain-controller-vdc-vdc-klonlama.aspx