iş zekâsı

 İngilizcesi "Business Intelligence" olan kavramdır.

 

Çeşitli yerlerde depolanmış ve/veya sunulmuş verinin, kurum içine alınıp çeşitli derleme ve düzenleme işlemlerinden geçirilmesi, bu işlemler sonucunda elde edilen ürünlerin değerlendirilmesini kapsar. İş zekâsının temel amacı, veri madenciliğini amacına uygun olarak kullanarak iş verimini arttırmak, kurum bünyesindeki farklı konumda bulunan bireylerin uygun değerlendirmeler yapabilmesini sağlamaktır.

 

İş zekâsının yapılandırılması ve yönetimi esnasında kurum üst yöneticisi özet bilgiye ulaşabilmeli, iş analisti veya denetleyicisi istediği detaya inebilmeli, diğer ve/veya ilgili departmanlar da bulundukları konum ve duruma göre uygun veriyi, kendilerine ve kurum içi diğer bölümlere fayda sağlayacak şekilde inceleyebilmeli ve yönetebilmelidir.