Dinamik Disclaimer

Exchange Server üzerinden gönderilen tüm mailler için kullanıcılara merkezi  bir noktadan imza oluşturulmasını sağlayan bir özelliktir.

Bu özelilkten önce Hub transport rule ile yine imzalar düzenliyorduk ancak bunlar statik dediğimiz sabit imzalar oluyordu. Oysaki Exchange server 2010 ile beraber artık hem HTML desteği hemde kullanıcıların istediğiniz bilgilerini ( örneğin, adı, soy adı ve departman bilgisi gibi ) AD üzerinden otomatik olarak çekebiliyoruz.