RISC

 RISC (Reduced Instruction Set Computing -  İndirgenmiş Komut Kümesi Bilgisayarı), basitleştirilmiş tasarımların daha performanslı olacağını ve komut kümelerini daha hızlı işleyip sonuçlar çıkaracağını öngören bir işlemci/platform tasarım anlayışıdır.

Genel olarak, başka mimarilerde bulunan karmaşık ve sınırlı setlerden ziyade basitleştirilmiş, optimizasyon seviyesi yüksek ve verimliliğe odaklı işlemci/platform mimarisini kapsar.

Sun Microsystems'in üretmiş olduğu UltraSPARC işlemcisi, bu anlayışın bir örneğidir.

 

Bu konuda üç temel fikir, tasarımı oluşturmak ve işleyişi yönlendirmek açısından öne çıkmıştır:

1.İşlemciye ne kadar fazla register eklenirse işlemcinin ve sistemin ihtiyaçları, register kontrolcüleri ve bunların ilgili maliyetleri o kadar artacaktır.

2.Register sayısının artışı, register'lara bağlı olacak kümeleri (instruction bits as register specifiers) arttıracak ve gerekli kodların yoğunluğunu azaltacaktır.

3.CPU register'lar, memory board/chip yapılarından daha pahalıdır; ayrıca sınırlı alana (circuit board) fazlaca register'ı yerleştirmek sistemi yorar.

 

Komutlar için özelleştirilebilen veriyolları (pipeline) ve derleyici desteği, RISC işlemcileri/platformları için harici bir artı olmaktadır.