Gangs of Four - GOF

1994 yılında "Design Patterns : Elements Of Reusable Object Oriented Software" adlı kitabı yayınlıyan Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson ve John Vlissides - Dörtlü Çete.

En çok kullanılan 23 yazılım desenini bu kitapda Best Practise olarak 3 ana başlıkda topladılar.

  • Kurucu Desenler
  • Yapısal Desenler
  • Davranışsal Desenler