FSMO

Açılımı Flexible single master operation olan FSMO, Active directory yapısındaki 5 temel rolü temsil eder. Active directory mimarisinde Pdc,Rid,Schema, Domain naming ve infrastructure master olmak üzere 5 rol bulunmaktadır. Bu rollerin teker teker ne işe yaradığını yine sözlükte arama yaparak öğrenebilirsiniz. Özetle ; FSMO, AD mimarisindeki 5 temel rolün kısaltılmış ismidir.