crontab

Zamanlanmış görevler tanımlamamıza yarayan Unix-Linux uygulamasıdır. Çalıştırılacak olan dosyalar ve zamanları CRONTAB isimli dosya içinde saklanır.


# her ayın ilk günü saat 14:10 da çalışsın.
10 14 1 * *     $HOME /bin/sh test.sh

*  *  *  *  * command to be executed
T  T  T  T  T
-  -  -  -  -
-  -  -  -  -
-  -  -  -  L¦¦¦¦¦ day of week (0 - 6) (0 is Sunday, or use names)
-  -  -  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ month (1 - 12)
-  -  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ day of month (1 - 31)
-  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ hour (0 - 23)
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ min (0 - 59)