geocluster

Geographical Cluster’ın kısaltması olan geocluster yada multicluster coğrafik olarak dağıtılmış farklı bölgelerde bulunan sunucuların cluster olarak çalıştırılmasıdır.  Kavramsal olarak cluster üyelerinin iki ayrı lokasyonda bulunması durumuna Geo-Clustering ya da Multi Site Clustering adı verilmektedir.


Geographical Cluster’ın kısaltması olan Geo-Cluster yada multi site cluster farklı veri alanlarına (storage) bağlı sunucuların cluster olarak çalıştırılmasını ifade etmektedir. Geo-Cluster ile kritik sistemlerimizin/servislerimizin sunucu yedekliliğinin yanında storage yedekliliğini de sağlanmaktadır.