Exchange ClientType:MOMT

Exchange Server Message tracking özelliği ile maillerin iletimini kontrol edebilirsiniz. Bu özellik size exchange server üzerinden transfer edilen mailler hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.

Bu ayrıntılardan biride message tracking ekranındaki sutunlardan biri olan "SourceContext" bölümü içerisindeki ClientType bölümüdür.

Örnek bir çıktı

 

MDB:huu25a7d-eac2-4262-881e-d0ca16b4d0bf, Mailbox:5553a116-ad96-47c1-8865-75448d16a28a, Event:46712512, MessageClass:IPM.Note, CreationTime:2011-12-06T00:56:01.267Z, ClientType:MOMT

Bu bölümdeki en son ClientType kısmı bize bu mail' in nasıl bir yol ile exchange server' a ulaştığını gösterir.

ClientType neler olabilir

1 - OWA - Web üzerinden gönderilen mail için

2 - AirSync - Active Sync yani mobil cihazlardan

3 - MOMT - Outlook üzerinden