ReplayLagTime

 Exchange 2010 DAG ( database availability group ) yapısında, active mailbox database de bulunan datanın passive database kopyasına ne zaman yazacağı ya da ne kadar gecikme ile yazacağı bilgisini veren parametredir. Aşağıda ki şekilde kullanılabilir

Set-MailboxDatabaseCopy -Identity sunucu_ismi -MailboxServer MBX3 -ReplayLagTime 00:10:00

Örnekte 10 saat gecikmeli yazma değeri verilmiştir.