Replicator notify pause after modify (secs)

Bu bir kayıt defteri anahtarıdır ( registry ). Bu anahtar bir DC üzerinde gerçekleşen bir değişiklikten kaç sn sonra değişikliğin olduğu bilgisinin diğer partner bir DC ye gönderileceğini belirler. Varsayılan olarak Windows 2000 de bu süre 5dk, Windows Server 2003 ve sonrası için ise 15sn dir.

 

Daha fazla bilgi için

 

http://www.cozumpark.com/forums/thread/285904.aspx