cmdlet command-let

 Windows PowerShell modülü için temel komutlara verilen genel isimdir. Başka bir deyiş ile powershell komutlarına cmdlet denmektedir.

 

Bir cmdlet(Command-Let) Windows PowerShell’de objeleri işleyen tek özellikli bir komuttur.Yani cmdlet PowerShell’in komut dizimidir.Bu komut dizimlerinin tamamı .Net platform’u tarafından fonksiyonel olarak desteklenmektedir..Net programlama dillerinin mantığı burada kullanılmıştır.Her komut Fiil-İsim(Verb-Noun) şeklinde tanımlanmıştır.Bir örnek vermek gerekirse Get-Command komutu ile kullanılabilen bütün cmdlet’lerin listesi alabiliriz

 

Daha fazla bilgi için

 

http://www.cozumpark.com/blogs/windows_server/archive/2010/03/07/windows-powershell-zerinde-cmdlet-pipeline-scripting-kullan-m-b-l-m-1.aspx