Veri Madenciliği

Veri Madenciliği:İngilizce terimi ( Data Mining) dir.Anlamı ise oldukça yüklü veriler arasında doğru verilerin bulunması ve işlenmesidir.Doğru verileri elde etmek kapalı gibi gözüken verilerin analizinin yapılması.Bulunan verilerin  ayıklanması ona paralel olarak doğru veriler ile birleştirilmesini ve ortaya çıkmasını sağlayan bir alandır.Veri madenciliğinde genellikle bulunan verilerin netlikten uzak kapalı bir kutu gibi gözüken ve belli bir potansiyele sahip veriler arasından doğru verilerin bulunması ve ortaya çıkarılması işlevini temsil eder.Genellikle Finans,Sağlık,Haberleşme gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır.